W co wyposażony jest wóz strażacki?

Straż pożarna jest jedną ze służb, która cieszy się szczególnym zaufaniem społecznym. Każdy z nas wielokrotnie widział ich pędzące z pomocą pojazdy, ale mało kto wie, co posiada wóz strażacki. Najczęstszym zagrożeniem, z jakim musi się mierzyć straż pożarna i z jakim najbardziej jest kojarzona, są pożary.’

Dlatego właśnie podstawowymi elementami każdego wozu gaśniczego jest zbiornik wody (jego pojemność wynosi zazwyczaj 2.5 – 4 tys. litrów, ale może sięgać nawet do 8 tys. litrów), autopompa, która umożliwia podawanie wody i węże ( ok 20 szt), przez która woda ta jest podawana. W pobliżu węży znajdują się aparaty tlenowe, która umożliwiają strażakom bezpieczną pracę w zadymionych pomieszczeniach. Warto pamiętać, że nie zawsze pomieszczenie, objęte ogniem, np. mieszkanie jest otwarte. Jednak i na taki scenariusz przygotowana jest załoga straży pożarnej, która posiada odpowiednie narzędzie, służące do wyważania drzwi – np. łom, siekiera czy młotek itp. Do pracy na wysokościach służą, znajdujące się na dachu wozu, drabiny (2-4szt), których można używać osobno lub razem. Bardziej zaawansowaną alternatywą drabin jest podnośnik, który posiadają jednak tylko niektóre pojazdy. Ostatnim elementem, który najczęściej znajduje się w wozach strażackich jest podręczny sprzęt gaśniczy, do którego zaliczamy m.in. różnego rodzaju gaśnice, koce gaśnicze, hydronetki, tłumice, proszki gaśnicze, worki z sorbentem itp.

Oprócz pożarów, załogi straży pożarnej dysponowane są również do innych zagrożeń, np. wypadków drogowych. W takich przypadkach potrzebne jest także inne wyposażenie wozu strażackiego – sprzęt z zakresu ratownictwa technicznego. W jego skład wchodzą przede wszystkim narzędzia, umożliwiające dostęp do osób poszkodowanych, które zostały uwięzione w uszkodzonym pojeździe. Takimi narzędziami są np. rozpieracz, który pomaga w otwarciu drzwi samochodu czy nożyce hydrauliczne, które umożliwiają odcięcie dachu. Jednak wśród sprzętu technicznego znajdziemy również narzędzia bardziej znane i mniej specjalistyczne, takie jak np. pilarki do drewna. Używane są one przy usuwaniu z drogi drzew, powalonych np. przez wiatr.

Akcje gaśnicze i techniczne to główne zadania, jakimi zajmuje się straż pożarna, ale nie jedyne. Każdy strażak w ramach swojego szkolenia, odbywa między innymi kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. W związku z tym wozy strażackie wyposażone są także w podstawowy sprzęt ratunkowy, taki jak np. deska ortopedyczna, kołnierze szyjne, szyny, zestaw opatrunkowy czy maski do sztucznego oddychania. Ilość i różnorodność sprzętu strażackiego pokazuje nam, że formacja ta przygotowana jest na każdą sytuacją i w każdej z tych sytuacji jest w stanie skutecznie nam pomóc.